Кашина | Описание на проекта

Програма на проекта „Къде е пътят към Европа“

17 септември 2006 г.
На първата обща среща участниците се представиха, запознаха се с проекта и идеите му, и изразиха своите желания и очаквания от проекта. След обяд участниците бяха разделени на групи за извършване на определени дейности, нетърпящи отлагане – изграждане на съоръженията свързани с нормалното функциониране на лагера и почистване на околната среда, в която им предстоеше да живеят 13 дни.

18 септември 2006 г.
За внасяне на по-голяма динамика в програмата и за практическото въвеждане на децата в екотуризъм, се реши еднодневните походи да се провеждат през ден и да се редуват с теоретични занимания. Проведе се първия поход до „Гарванова скала“ и „Скоко“. „Гарванова скала” е все още не е изследван природен феномен . На децата беше показана пещерата, в която се е крила четата на Яне Сандански. „Скоко” е водопад на „Черна река” и е сред големите забележителности на „Пирин” планина. След завръщането се проведоха спортни игри, а по-късно среща с местното население.
След вечеря се организира прожекция от немските ни партьори на филми от тяхни подобни проекти реализирани по-рано.

19 септември 2006 г.
Сутрината се изнесоха лекциите за Европа и се проведе дискусия за очакванията и мнението на участниците. Тяхното становище по темата е отразено и в отговорите на въпрос 6 от въпросника, който участниците попълваха предпоследния ден.

След обяд участниците бяха разделени на групи, по споменатия по-горе начин и участваха в реставрацията на фурната в селото, почистване на селското гробище и църква, и определяне и подготвяне на място за вечерен огън.
След вечеря се проведе среща край огъня с много приятни моменти на разговори и песни.

20 септември 2006 г.
Продължиха обсъждания по проекта в две групи и след това се проведе обобщаваща дискусия за споделеното от участниците и написаното на флипчартовете.
След обяд продължи работата по възстановяване на селската пещ и почистване на гробището.
Вечерта се проведе беседа в къщата на баба Тана, за живота в селото и неговата история.

21 септември 2006 г.
Сутрината се проведе поход до местността „Дъбая”, където има изграден манастир. Както и при другия поход, навръщане участниците пълниха специалните за целта найлонови торби с отпадъци. По време на похода с ножици се почистиха пътеката от храсти и клони, които възпрепятстваха нормалното придвижване на хората.
След завръщане се играха спортни игри, довърши се реставрацията на пещта и се опекоха няколко тави с хляб, приготвени при баба Тана.

22 септември 2006 г.
Промяната в предварителната програма се наложи за по-добра подготовка на тридневния поход и за да са по-бодри участниците. Този ден сутрината се проведоха обсъждания в групи и общи дискусии за впечатленията от видяното до момента като се направи SWOT.
След обяд се започна подготовка за тридневния поход. Участниците се разделиха на три групи:

  • болни и недобре екипирани – 4, оставаха да извършват дейности в селото и практикуват различни спортове. С тях остана и един ръководител.
  • не много тренирани и не много издръжливи – 22, поход до хижа „Пирин” и най-близките езера до хижата.
  • най-добре тренираните и екипирани – 14, поход до „Тевното” езеро.

23, 24 и 25 септември 2006 г.
Дни за тридневния поход. Независимо от лошото време участниците показаха завидна устойчивост и характер и целите на похода бяха реализирани. Всички участници се върнаха живи и здрави и в отлично настроение.
Тези, които останаха в лагера проведоха коло-поход в околностите на селото, игри с топки и продължиха дейностите по почистване на селото и гробищния парк.

26 септември 2006 г.
Проведоха се колективни обсъждания в групи. Поради лошото време, едната група работеше под навеса в столовата, а другата в селската кръчма. Дискутираха се обходените маршрути и възможностите за оформяне на най-подходящите от тях за развитие на туризъм в района.
Вечерта се прожектираха филми от работата на немските ни партньори по други проекти.

27 септември 2006 г.
Проведе се последния поход до с. Рожен, като се посети църквата „Св. Илия”, гроба на немски войници и „Роженския манастир”. Отново времето беше лошо, но участниците се справиха успешно. Пристигайки в с. Рожен за участниците бе даден заключителен коктейл за проекта, който поради закъснението от похода беше по времето между обяд и вечеря. След това, по най-прекия път, участниците се върнаха в лагера.

28 септември 2006 г.
Най-напред се проведоха дискусии, SWOT за изминалите дни и проведените мероприятия.

По-късно се попълваха въпросници и се анализираха. Подготвени бяха въпроси, на които всеки участник трябваше да отговори лично, а именно:

1. Какви са впечатленията ви от проекта:
  • какво ви хареса;
  • от какво не сте доволни;
  • какво бихте направили за да реализирате подобен проект по-добре.
2. Мислите ли, че района е подходящ за развитие на туризъм и с какво района ви впечатли?
3. Какъв вид туризъм предлагате за района – екотуризъм или традиционен?
4. За всеки от двата вида туризъм направете предложение за вида строителство и съоръженията.
5. Как да се реализира предложението ви(предложения за маркетинг на продукта).
6. Как приемате Европа като наш общ дом?

Имаше участници, които се обединиха при изготвяне на отговорите си, но те за радост бяха малко. Копия от въпросника са приложени към отчета и там могат да се прочетат мненията на участниците. Като цяло, всички се съгласиха, че района заслужава внимание и подкрепиха идеята за развитие на екотуризъм, а не на традиционния туризъм.
Направено беше обобщение на отговорите на въпросите и проведена дискусия. По-късно се направи и обобщение на целия проект. Предложенията на групите се дискутираха и по отношение маркетинга на продукта и това, как в бъдеще да се продължи работата по проекта за да се реализират идеите на участниците. Направена бе оценка на цялостната дейност и всички се обединиха около мнението, че проектът е успешен и подобни проекти имат бъдеще.

Определени бяха по четири участника от българската и немската групи, които са участвали най-активно в дейностите по проекта и те бяха наградени със символични награди.
Подготви се съобщение до медиите и се насрочи пресконференция за следващия ден от 14 часа в Благоевград.

29 септември 2006 г.
На този ден трябваше да се отпътува от лагера по следните причини:

  • селото е отдалечено и до там не пътува градски транспорт. Растоянието от с. Рожен до с. Кашина е около 8 км., но пътя е черен и в много лошо състояние, поради което времето, за което се изминаваше с автобус бе около час.
  • немската група отпътуваше на 30 септември рано сутринта и по тази причина те имаха резервирана нощувка в Благоевград, откъдето отпътуваха на 30.09. в 3.30 часа сутринта за София.
  • за превоз от Сандаски до Кашина и обратно бяха изпратени от фирмата превозвач по два малки 20 местни автобуса за всяка група. Единия се ползваше за участниците, а другия за багаж.

Пресконференцията беше пренасрочена за вторник 13 часа, поради късното пристигане на групите в Благоевград – 17.00 часа.

Съдържанието на този проект не отразява задължително позицията на Европейската общност, програма “Младеж“ и Държавната Агенция за младежта и спорта.