„Национален парк „Рила“ в класната стая


„Национален парк „Рила“ в класната стая“ беше темата на три двудневни срещи с учители по ИТ, ГИ и начален курс. Финансирани от кампания „Младежи за околна среда“ на МОСВ, положихме заедно началото на разработване на образователни продукти за Парка, които да бъдат използвани в класната стая, като бъде подпомогнат междупредметния подход. Срещите изобилстваха от смях, забавни задачи, посещение в Парка, първи сняг и, най-вече, ползотворни дискусии.