Закачени за планината – служители от парков участък „Благоевград“ запознаха децата със статута на защитени територии в резерват „Парангалица“


Закачени за планината

В последните дни на октомври в района на Карталска поляна посрещнахме младежи – участници в проект „Закачени за планината“ на Сдружение „Регионално движение „ЕкоЮгозапад“. Служители от парков участък „Благоевград“ запознаха учениците със статута на защитената територия, обърнаха специално внимание на ролята на резерватите и представиха конкретни факти за резерват „Парангалица“.