Отчет

Проектът „ Да ги върнем старите сортове ябълка и круша на нашата трапеза” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (EEA Grants – www.ngogrants.bg) 2009-2014 г.

Отчет за извършените дейности по проекта

Mарт 2015 год.
Дейност 1:

Декември 2014 – януари 2015 г.
Въвеждаща пресконференция
Посещение на терен и идентификация на стари сортове и определяне на заинтересованите лица.
На 19.12.2014 г. в малката зала на Община Благоевград Екипът за изпълнение на проекта проведе въвеждаща пресконференция,на която беше запозната обществеността за започващият проект „Да ги върнем старите сортове на нашата трапеза“. Гости на събитието бяха заинтересовани граждани, представители на регионални медии, на Общинска администрация Благоевград и Областна служба „Земеделие“. Събитието беше отразено подобаващо в централните и местните медии.
За посещение на селските райони, се използва автомобил за да разберем къде има отделни стари дървета от традиционните сортове, за да може от същите да се вземат калеми. Необходимо беше да се открият поне по четири дървета от ябълка и круша. Обходихме съответните райони, проведохме срещи с кметовете,кметските наместници и местни хора в съответните две общини,запознахме ги с идеята дейностите на проекта и позиционирахме местата на 10 броя ябълки сорт „Циганка” в землищата на селата Бистрица, Падеш, Крупник и Сенокос, както и 5 броя круши сорт „Сулия” в селата Селище, Габрово, Кадиицa, както и в гр. Делчево, Р.Македония.

Дейност 2:

Февруари 2015 г.
Обучение за значението и отглеждането на старите видове на ябълка и круша
Провеждане на обучение за значението в местен и глобален смисъл на отглеждането на стари традиционни овощни сортове. Обучението бе извършено от двама експерти : Пламен Солачки и Фиданчо Христов, както и от ръководителяt на проекта Иван Джабиров. Проведена беше и беседа за медицинските ползи от консумацията на екологично отгледани плодове от местни овощни видове, с лектор д-р Деянов. Обучени бяха 22-ма заинтересовани фермери, от които 4 жени.

Дейност 3:

Февруари – Март 2015 г.
Набиране на калеми и присаждане.
Набрали сме с около 20 % повече бройки калеми от позиционираните стари дървета, в сравнение със заложените в проекта, заради подсигуряване в случай на наличие на некачествени калеми и недобро прихващане в лицензираният разсадник. Към дата 31.03.2015 година присаждането на калемите за Р.Македония е приключило в град Делчево. Присадени са и калемите в разсадника в Бобошево за да се отгледат като фиданки и разпределят на фермери, желаещи да ги засадят в землищата на общините Благоевград и Симитли.

Дейност 4

През периода май – септември 2015 година основната дейност бе полагане на грижи за присадените фиданки в разсадника на земеделски производител Георги Балабанов. Дългото засушаване през лятото създаде доста трудности.Констатирано беше неприхващане на около 23 – 25 % от фиданките.Наложи се допълнително набиране на калеми и доприсаждане „ на пъпка” за да се възстановят необходимите бройки.С цената на много труд и поливки от страна на собственика на разсадника и екипа за изпълнение на проекта ,както и благодарение на съветите на експертите Солачки и Христов дейността продължава успешно. Уверени сме,че в началото на 2016 година ще сме произвели необходимите бройки млади дръвчета, за да ги доставим на желаещите хора.

Дейност № 5 

Разпределение и засаждане на произведените фиданки.”
Към края на месец Март и месец Април 2016 година основната дейност която екипа на проекта и доброволци от РД “Екоюгозапад” успешно осъществиха беше доставката,разпределението и засаждането от желаещите на готовите фиданки ябълка и круша. В землищата на общините Благоевград и Симитли са доставени и засадени около 1100 броя дръвчета. Останалите около 400 броя ще бъдат доставени през есента на 2016 година.В землището на община Делчево,Р.Македония са доставени и засадени 434 фиданки от 500 бройки.
Приканваме желаещите нови желаещи и земеделци да се свържат с екипа на проекта и представители на сдружението.

Дейност № 6

Заключителни дейности 
Месец Декември 2016 година ще проведем заключителната пресконференция с която ще запознаем обществеността, медиите, заинтересованите лица и участниците в проекта с резултатите и ползите от проведеният проект.

Обучение 2

На 25.06.2015 година в конферентната зала на Община Симитли се проведе второто обучение по проекта . Присъстваха 20 заинтересовани лица – земеделски производители,кметове на населени места от Община Симитли,както и двама гости от Република Македония. Аудиторията беше запозната с историята на РД „ ЕкоЮгозапад”,същността и целите на проекта, характеристиките на съответните два сорта –ябълка „ Циганка” и круша „ Сулия”,опита при реализация на подобни проекти и значението на биоразнообразието за екологията и ползата за самите нас-хората. Лектори бяха Иван Джабиров – ръководител на проекта,както и експертите Пламен Солачки и Фиданчо Христов. Проведени бяха и много интересни дискусии ,които продължиха в по-непринудена обстановка в залата на ресрорант „Младост”. Събитието беще отразено и по регионалните медии.

Тази уеб страница  е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на страницата се носи от РД „ Екоюгозапад” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.