Работна среща с младежи от град Петрич се проведе на 29 ноември


Активна среща с младежи от град Петрич се проведе на 29 ноември 2022 година.
Полезни дискусии и активна работа по проблемите на околната среда се дискутираха в града.
„Младежка Еко Мрежа за Отговорност и Отчетност“ се извършва от Регионално движение Екоюгозапад – Благоевград, по програма „Младежи за околна среда“ на МОСВ, чрез възлагане от РИОСВ Благоевград.