ПРОЕКТ „ЕВРОПЕЙСКО ГРАЖДАНСТВО – ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Целите на проекта - да се информират младите хора за Европейското гражданство, да се повиши самосъзнанието и мотивацията им за опазване на околната среда и устойчивото развитие се изпълниха.  Продължителността на проекта беше 3 месеца. Като краен резултат се получи:

  • издаде се рекламна диплянка за района където се реализира проекта;
  • изготви се ново проектно предложение за финансиране от програма „Младежта в действие”, който да бъде продължение на настоящия проект;
  • повиши се Европейското самосъзнание на участниците;
  • създаде се група от местни младежи, които да продължат и в бъдеще работата по подобни проекти;
  • информацията за проекта се качи на уеб страницата на „Екоюгозапад”;
  • популяризира се района, като се надяваме да се подпомогне и икономическото му развитие.
Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящото издание /брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ.
   

Начало

Описание на проекта
Информация за проекта

Програма
Календар на дейностите

Галерия
Снимки заснети от участниците в проекта

Диплянка
за община Невестино

Писмо
Благодарствено писмо до кмета на община Невестино

English version