ПРОГРАМА НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ПО ПРОЕКТ „ЕВРОПЕЙСКО ГРАЖДАНСТВО – ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

4 септември 2008 г. - с. Смоличано и с. Невестино /Дискусии, спонтанни колективни обсъждания/
12.00 Пристигане и настаняване
13-14.00 Обяд
14-17.00 Опознаване на участниците и представяне на проекта, встъпителна сесия
17-19.00 Спортни игри
19.00 Вечеря

5 септември 2008 г. - с. Смоличано и с. Невестино /Интерактивно обучение, спонтанни колективни обсъждания, дискусия и презентация/
8-9.00 Закуска
9-11.30 Лекция - Европейско гражданство – суверенитет и идентичност
11.30 Отпътуване за с. Смоличано
13-14.00 Обяд
14-17.00 Среща с местни хора, културно-исторически обекти – посещение на средновековна черква „Св. Ана”, дискусия по сутрешната лекция и очакванията на участниците
17.00 Отпътуване за с. Невестино
18-19.00 Спортни и забавни игри
19.00 Вечеря

6 септември 2008 г. - с. Смоличано и с. Невестино /Интерактивно обучение, презентация, работа в групи, спонтанни колективни обсъждания, дискусия, SWOT/
8-9.00 Закуска
9-11.30 Лекция - Европейско гражданство – околна среда
11.30 Отпътуване за с. Смоличано
13-14.00 Обяд
14-17.00 Природни забележителности – посещение на пещера „Бисерна”, дискусия по групи за съдържание на рекламна дипянка и бъдещия проект, почистване на центъра на селото
17.00 Отпътуване за с. Невестино
18-19.00 Спортни и забавни игри
19.00 Вечеря

7 септември 2008 г. - с. Смоличано и с. Невестино /Интерактивно обучение, презентация, работа в групи, спонтанни колективни обсъждания, дискусия, SWOT/
8-9.00 Закуска
9-11.30 Лекция - Европейско гражданство – Пътуване, работа и обучение в ЕС
11.30: Отпътуване за с. Смоличано
13-14.00 Обяд
14-17.00 Природни забележителности – посещение на водопада, среща с местни хора, дискусия по групи на диплянката и бъдещия проект и обобщение на работата в групите
17.00 Отпътуване за с. Невестино
18-19.00 Спортни и забавни игри
19.00 Вечеря

8 септември 2008 г. - с. Смоличано и с. Невестино /Презентация, практически занимания, работа в групи, спонтанни колективни обсъждания, дискусия, SWOT/
8-9.00 Закуска
9-11.00 Разказ на местен жител за историята на техния край – Стефан Иванов
11.00 Отпътуване за с. Смоличано
12- 13.00 Помощ за организиране чествуването на народна традиция - събор
13-14.00 Обяд
14-17.00 Посещение на Тракийска гробница, дискусия с участиетго на местни хора, помощ на кметската управа за подготовка на събора
17.00 Отпътуване за с. Невестино
18-19.00 Спортни и забавни игри
19.00 Вечеря

9 септември 2008 г. - с. Смоличано и с. Невестино /Презентация, практически занимания, работа в групи, спонтанни колективни обсъждания, дискусия, SWOT/
8-9.00 Закуска
9.00 Отпътуване за с. Смоличано
9-14.00 Участие в народния празник – събора,поздравителна реч от ръководителя на проекта, посещение на вековния дъб
14.00 Отпътуване за с. Невестино
15-17.00 Дискусия по групи на диплянката, гледане на филм за Кюстендилска област
18.00 Вечеря
19.00 Дискусия за бъдещия проект

10 септември 2008 г. - с. Смоличано и с. Невестино /Презентация, практически занимания, работа в групи, спонтанни колективни обсъждания, дискусия, SWOT/
8-9.00 Закуска
9-12.00 Гледане на филм за община Невестино, работа в групи за рекламната брошура и представяне на идеите
12-13.00 Отпътуване за с. Смоличано
13-14.00 Обяд
14-16.00 Помощ на местните власти по почистване на центъра на селото след събора
16.00 Отпътуване за с. Невестино
17-18.30 Дискусия по групи на диплянката и бъдещия проект, обобщение
18.30-19.30 Викторина с въпроси за Европейското гражданство и награждаване
19.30-20.00 Анкета за впечатленията от пректа
20.00 Забавна вечер

11 септември 2008 г. - с. Невестино /Презентация, практически занимания, работа в групи, спонтанни колективни обсъждания, дискусия, SWOT/
8-9.00 Закуска
9-12.00 Финална дискусия, оценка на извършеното, разпределяне на задължения за бъдещите срещи и за формирането на група от местни младежи, съобщение до медиите по повод пресконференцията на следващия ден в Благоевград
12.00 Обяд
13.00 Отпътуване за родните места

26 септември 2008 г. - с. Невестино /Работа в групи, спонтанни колективни обсъждания, дискусия/
дискусия по групи на диплянката
♦ дискусия по групи на бъдещия проект

14 ноември 2008 г. - с. Невестино /Работа в групи, спонтанни колективни обсъждания, дискусия/
дискусия по групи на диплянката
♦ дискусия по групи на бъдещия проект

18 ноември 2008 г. /Отменена среща/

11 декември 2008 г. - с. Невестино /Дискусия /
Предаване на Общинското ръководство на диплянките и предложението за нов проект и дискусия за бъдещо сътрудничество

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящото издание /брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ.

 

Начало

Описание на проекта
Информация за проекта

Програма
Календар на дейностите

Галерия
Снимки заснети от участниците в проекта

Диплянка
за община Невестино

Писмо
Благодарствено писмо до кмета на община Невестино

 English version