ПРОЕКТ „ЕВРОПЕЙСКО ГРАЖДАНСТВО – ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Снимка за спомен на участниците пред църквата По време на занимания Творчески обсъждания
По време на лекции Лекциите предизвикаха оживени дискусии Разговори по време на почивка
Творчески обсъждания Лекциите бяха интересни Лекциите предизвикаха оживени дискусии
Разказите на старите хора са винаги интересни Разказ за историята на общината Разказите на местните хора са интересни
Почистване центъра на селото Помощ за подготовка на народния празник Младежите и секретаря на общината повеждат хорото
Почистване след народния празник И момичетата активно работиха по почистването Част от събраните отпадъци
Почистения център след народния празник На разходка из селото Отдих
На поход На път за водопада Към тракийската гробница
На път за пещерата В пещерата Къщата-хотел предлагаше много удоволстивя

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. Съдържанието на настоящото издание /брошура/ не отразява позицията на Европейската общност, програма “Младежта в действие” или НЦЕМПИ.

   

Начало

Описание на проекта
Информация за проекта

Програма
Календар на дейностите

Галерия
Снимки заснети от участниците в проекта

Диплянка
за община Невестино

Писмо
Благодарствено писмо до кмета на община Невестино

English version