.

СЪДЪРЖАНИЕ
ЧАСТ А: КАКВО Е ГЕННОТО ИНЖЕНЕРСТВО?

Генно-инженерни продукти

Въведение

13. Хербицидоустойчиви растения

ЧАСТ Б: ГЕННО ИНЖЕНЕРСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ

14. ГИ земеделски продукти: Bt – растения

Генно инженерната индустрия

15. Рекомбинантен говежди растежен хормон (РГРХ)

1.Тенденции, факти и действащи лица

16. ГИ изкуствен подсладител - Нутрасуит (Аспартам)

2. Корпоративен гриинуош
3. Въртящата се врата
Здраве, околна среда и етика

17. Религиозни етики

Генното инженерство в Европейския Съюз

18. Загриженост за здравето и безопасността на храните: алергии, токсичност и субстанциален eквивалент

4. Директивата на ЕС за патентите върху живота
5. ГИ храни и растения в ЕС

19. Антибиотици в ГИ

20. Тревогата за околната среда - заплахата за био-разнообразието

Генното инженерство и глобалната икономика

6. Генно инженерство, търговия и икономическа
глобализация! Въведение
Алтернативата на Генното Инженерство
7. Протоколът за биобезопасност /ПОБ
8.Съглашение за търговските аспекти на правата върху интелектуалната собственост /СТПИС/

ЧАСТ В: ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ГЕННОТО ИНЖЕНЕРСТВО

9. Биопиратство и биопроектиране

22. ГИ лесовъдство

23. Генно Инжениране на хора и клониране

Корпоративният контрол върху семената и “Изхранването на света”

24. Клониране на животни

25. Ксено-трансплантация

10. Югът, прехраната на света и сигурността на храните
11. ГИ стерилни семена: терминаторна технология /ТТ/

Речник

12. Влиянието на ГИ и глобализацията върху фермерите

За художниците

Препратка към корицата на книгата