ЗА ЗЕЛЕТО И КРАЛЕТЕ

ИЛЮСТРОВНА КНИГА ЗА

ГЕННОТО ИНЖЕНЕРСТВО

REGIONAL ENVIRONMENTAL CENTER FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Препратка към съдържанието на книгата


Тази “Илюстрована книга” е така изработена, че да се превърне в ново кампанийно оръжие за активистите от Европа борещи се срещу генното инженерство. В нея по нов начин е представена основна информация за различните аспекти на този дебат. Книгата съдържа комикси и глави с текстове така направени, че да станат помагало за отделните активисти и групи в началото на техните кампании срещу генното инженерство /ГИ/. Артисти от различни страни вдъхновени от изданията и приложенията на ГИ са допринесли за тази книга. Комиксите илюстрират широк кръг от проблеми, но все пак не изчерпват цялостно тематиката, касаеща ГИ. Основното предназначение е участниците в кампаниите от различните страни да могат да превеждат както текстовете, така и комиксите и да ги ползват на собствените им езици. Следователно A SEED Europe прави книгата достъпна и за CD-ROM и за уебсайт /в Adobe Acrobat Reader – формат/, което дава възможност за по-лесното й преиздаване.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ИЛЮСТРОВАНАТА КНИГА
Книгата с комиксите е така построена, че всеки комикс е съпроводен от текст по съответната тема. Текстовете и рисунките взаимно се допълват, но разгледани поотделно имат своя собствена значимост. Някои участници в кампании могат да намерят за полезни текстовете при изготвянето на серии от брошури, касаещи различните аспекти на ГИ. В края на книгата е приложен речник за бързи справки и референции. Читателите също ще открият и две картинки-анимации разположени в долния външен ъгъл на всяка страница, следващи съответната посока. Прегънете върха на страницата и на обратната страна ще откриете анимационния вариант на субекта на т.н. “Франкенщайн храни”


РЕДАКТОРИ:
Daniel Swartz и Helen Holder


РЕДАКТОРСКИ КОЛЕКТИВ:
Stephanie Howard


ПОДРЕЖДАНЕ И ДИЗАЙН
Ruben Stern


ОБЛОЖКА:
Oli4


С благодарност към тези, които допринесоха за създаването на тази книга.
Благодарение на: Robert Cohen, Steve Emmott, Karen Grant, Nina Holand, Iza Kruszewska, Wytze de Lange, Betty Martini, Izabelle Meister, Hope Shand, Gyorgy Stuber, Beatrix Tappeser, Stokely Webster, и други които допринесоха за по-добрата достоверност на информацията в тази книга. Специална благодарност изразяваме към Womens Environmental Network за възможността да използваме техни текстове. Също изразяваме благодарност към неофициално признати източници на информация като GRAIN, GAIA, Greenpeace, RAFI и други нови източници като The Guardian /UK/, IPS, The Independent /UK/, The Wall Street Journal и Reuters.


ИЗДАТЕЛИ:
A SEED Europe
Септември, 1999 г.


Отразените в тази книга мнения са на самите автори, ангажирани с изложената проблематика.
Можете да се свържете с тях чрез A SEED Europe.

P.O.Box 92066
1090 AB Amsterdam
The Netherlands
Tel: 31-20-468-2616
31-20-266-2236
Fax: 31-20-468-2275
E-mail: biotech@aseed.antenna.nl

Книгата е преведена и издадена на български език от Регионално движение “Екоюгозапад” месец май, 2001г.

ЕКОЮГОЗАПАД
П.К. 29
2700 Благоевград
Тел: + 359 -73 -881-089
Тел/Факс: +359 -73 -881-089
e-mail: ecosw@dir.bg

 

Накратко за ”A SEED Europe

A SEED Europe /Action for Solidarity, Equality, Environment and Development - Движението за солидарност, равенство, околна среда и развитие/ е сърцевината на глобална мрежа, ангажирана с проблемите на околната среда и свързаната с нея обществена справедливост. От 1992 г. нашата организация осведомява обществеността за кризата в околната среда, породена от процеса на глобализация на икономиката, където водеща роля се пада на транснационалните корпорации /ТНК/.
През 1996 г. A SEED започна да работи по проблемите на генното инженерство заедно с Hunger Gathering.
Началото беше поставено на среща, посветена на проблемите с глада по света, проведена паралелно със срещата на върха за изхранването на населението на Земята през 1996 г/. От тогава ние водим кампания срещу Директивата за патентите на Европейския Съюз, а също работим заедно с отделни хора, групи и организации по цяла Европа и извън границите на Европа за свободен от генно инженерство /ГИ/ свят.

Препратка към съдържанието на книгата