line decor
        
line decor

 

Описание на проекта "Къде е пътят към Европа "

Село Кашина е разположено в югозападните склонове на Пирин планина. То е отдалечено на 8 км. от с. Рожен, но пътя до него е черен и в много лошо състояние. Покрай селото минава р. Черна река . В близост до селото се намират следните забележителности: водопада „Скоко”, „Гарванова скала”, манастира в местността „Дъбая”, църквата „Св. Илия”. На 4 км. южно от селото са открити останки от селище от късното средновековие, а западно от селото в м. „Щемница” са открити следи от селище от бронзовата и желязна епоха.

При реализиране на дейностите по проекта, участниците бяха разделяни на групи, в които имаше представители и от двете националности. Участниците в проекта извършиха дейности, с които подобриха условията за живот на местните жители. Събра се огромно количество отпадъци от селото, въстанови се селска пещ, почистиха се селската църква и гробищния парк. Организираха се спортни игри, които са традиционни за двете нации. Вечерите, край огъня (когато времето позволяваше) се пееха песни и провеждаха беседи за опознаване както на участниците, така и на културата им.

Важна роля за постигане на целите на проекта беше това, че участниците живяха в палатков лагер, който построиха в непосредствена близост до селото. Те сами изградиха еко-тоалетни, баня и умивалня. Участниците, когато бяха в лагера, даваха дежурствата по кухня, дежурства за зареждане на бидоните с вода и т.н. Те живееха заедно при максимално трудни условия, което по някакав начин ги сближаваше. Разбира се, не на всички участници се изпълниха очакванията и някой останаха разочаровани от връстниците си от другата държава, но ние намираме това за нормално.

За персоналното развитие на участниците спомогнаха много преходите в планината и особено тези, проведени при неблагоприятни атмосферни условия. Участниците демонстрираха висок дух и изпълниха всички задачи. Както те споделиха, дейностите по проекта са им спомогнали да се чувстват по-самостоятелни и по-зряли. Научиха се и да бъдат толерантни към хората с друга култура и поведение.

За професионалното им и личностно израстване спомогнаха изнесените лекции за Европа, Европейското самосъзнание и за екотуризма, проведените дискусии и обобщения на тези теми. В дискусийте се представиха концепции, как те като млади европейски граждани, в съотвествие с тeхните представи и въображение, могат да допринесат за опазването и развитието на района. Акцентът на срещата беше преди всичко върху това какво може да се направи сега, за да се подобри района и икономическото състояние на местните хора. Възпитателен ефект с широк отзвук имаха и акциите за почистване на селото и терена по маршрутите.

Идеята, да се създаде екотуристически продукт и да се дадат идеи за маркетинг на продукта се реализираха успешно. Продуктът  се създаде в процес на една интензивна среща с прородата и даденостите на региона. Важно е, че всичко това се осъществи чрез комуникативна обмяна на участници от различни страни по въпросите за използване на ресурсите, опазване на забележителностите, биоразнообразието и културно-историческото наследство. Всички участници се обединиха около идеята, че с. Кашина е подходящо място за развитие на екотуризъм и селски туризъм.
Десет представители на РД „Екоюгозапад” ще гостуват в Германия през месец ноември, за да участват в проект на Грюнер Грашалм, който също се финансира от програма „Младеж” на Европейския съюз.

Съдържанието на този проект не отразява задължително позицията на Европейската общност, програма “Младеж" и Държавната Агенция за младежта и спорта.

 
 

Начало

Описание на проекта
Информация за проекта и село Кашина

Програма
Календар на дейностите

Галерия
Снимки и видео материал, заснети от участниците в проекта