line decor
        
line decor

 

"КЪДЕ Е ПЪТЯТ КЪМ ЕВРОПА"

Немската неправителствена организация Грюнер Грашалм и Регионално движение "Екоюгозапад" реализираха съвместния си проект "Къде е пътят към Европа". Проектът е финансиран от програма "Младеж" на Европейския съюз, която в България се координира от Държавната агенция за младежта и спорта.

Изготвяйки и реализирайки програмата на проекта, нашата главна цел беше дейностите максимално да спомогнат за междукултурното опознаване и личностното развитие на участниците. Група младежи от Германия, ученици от 11г клас на гимназията "Яне Сандански", в град Сандански, специалност "Екология и туризъм"и членове на Регионално движение "Екоюгозапад" осъществиха 13 дневен лагер в село Кашина, община Сандански. 

Съдържанието на този проект не отразява задължително позицията на Европейската общност, програма “Младеж" и Държавната Агенция за младежта и спорта.

 
 

Начало

Описание на проекта
Информация за проекта и село Кашина

Програма
Календар на дейностите

Галерия
Снимки и видео материал, заснети от участниците в проекта