Новини

Новини

Декември 2014

РД „ Екоюгозапад” извърши промяна в екипа изпълняващ проекта „Да ги върнеме старите сортове ябълка и круша на нашата трапеза”. На мястото на Николинка Атанасова координатор на проекта ще бъде Бойка Лазарова.

Юли 2014 год.

Организацията ни получи финансова подкрепа за проекта „Да ги върнеме старите сортове ябълки и круши на нашата трапеза” – BG05/1082 от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Януари 2009

Регионално движение „Екоюгозапад”, в партньорство с община Невестино, реализира проекта  Европейско гражданство – чиста околна среда и устойчиво развитие, който се финансира от програма “Младежта в действие” на Европейската комисия.

Октомври 2006

Немската неправителствена организация Грюнер Грашалм и Регионално движение „Екоюгозапад” реализираха съвместния си проект Къде е пътят към Европа. Проектът беше финансиран от програма „Младежта в действие” на Европейската комисия, която в България  се  координира от Държавната агенция за младежта и спорта.

На 21-23 септември 2006 г. се състоя третата Авалон среща (Avalon Network Meeting) в Прага. Повече информация

Септември 2006

Международна кампания с плакати срещу атомната енергия (на английски)

http://www.facts-on-nuclear-energy.info

Декември 2004

Карта на България с обозначени селища в землищата на които е отглеждана генетично модифицирана царевица за периода 1998 – 2004 г.

Закон за генетично модифицирани организми 

Ноември 2004

“Питейно водоснабдяване – ефективност и опазване на околната среда” – статия публикувана в брой 4 на списание “Екосвят”

РД “Екоюгозапад” подкрепя кампанията за забрана разпространението в света на Генно модифицирани дървета

Писмо до Министъра на околната среда и водите – Г-жа Долорес Арсенова

Октомври 2004

Членове на РД Екоюгозапад изследват качествата на водата в р. Бистрица и питейната вода на град Благоевград, участвайки в инициатива на Американската фондация за чиста вода (American’s Clean Water Foundation) и Международната фондация за водите (International Water Association) – “Световен ден за мониторинг на водите – 18 октомври 2004г.”

water3water2water1

 

Март 2004

От 1 Януари 2004, Монсанто затвори своят офис за семена в България. През 2004 г. България е свободна от ГМО.

Май 2003

Росица Николова и Калин Анастасов бяха избрани за членове на Басейновият съвет на Западно-Беломорския регион (Western Aegean Region).

Тази уеб страница  е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на страницата се носи от РД „ Екоюгозапад” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.